logo
Telerevisjon AS
Steinsrudvegen 1
3840 Seljord
Postadresse:
Postboks 119
3835 Seljord
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no

Avdeling Rjukan
Sam Eydes gate 93B
3660 Rjukan
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no

Avdeling Oslo
Engebrets vei 3
0275 Oslo
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no

Bankgiro: 1594.41.50665 DnB
Foretaksregisteret: NO 990 174 873 MVA

Godkjent revisjonsselskap
Autorisert Regnskapsførerselskap

Linkar

 

 

 

Lovar og Reglar

 

Skattar og Avgifter

 

Diverse