Telerevisjon AS
Org nr: 990 174 873
Bankgiro: 1594.41.50665 DnB
Foretaksregisteret: NO 990 174 873 MVA
Godkjent revisjonsselskap
Autorisert Regnskapsførerselskap
Medlem av:
  • Velkommen til Telerevisjon AS

Telerevisjon vart starta som eit personleg selskap av Kristian Espeland i 1995

Selskapet vart gjort om til AS i 2006. Det er no fem tilsette i bedrifta. Dei tilsette har alle lang erfaring blant anna innan revisjon, økonomi og rekneskap. Telerevisjon AS legg vekt på kompetanse og fagleg utvikling. Vi er medlem av Den Norske Revisorforening.

Vår verksemd er revisjon, attestasjonsoppdrag og rådgjeving for små og mellomstore bedrifter frå alle bransjar. Vi utfører også revisjon via internett av selskap som brukar webbasert rekneskap.

Telerevisjon AS har saman med to andre revisjonsfirma i Oslo, statsautorisert revisor John Asle Johnsen AS og Atris AS, stifta eit nytt selskap, Certus Revisjon AS.

Certus Revisjon AS si verksemd skal blant anna vere rådgjeving innan økonomi, rekneskap, skatt og internasjonal nettverks kontakt. Selskapet er medlem i MSI Global Alliance, som er eit internasjonalt nettverk av uavhengige revisjons- og advokatfirma. Telerevisjon AS er med i ei strategisk allianse med Menti.

Om du er interessert i å høyre kva vi kan gjera for deg, er det berre å sende oss ein e-post eller ringe for ei uforpliktande samtale.

© Telerevisjon AS
Utviklet av: