Revisjons- og rådgivningsselskap
Telemark og Oslo

d Avdelingar d

d Revisorane d

Kristian Espeland

Dagleg leiar, Styreleiar

Statsautorisert revisor / Statsautorisert regnskapsfører, MBA

E-post: kristian@telerevisjon.no
Telefon: 90 87 76 04

Glenn Arild Haugen

Styremedlem

Statsautorisert revisor / statsautorisert regnskapsfører

E-post: glenn@telerevisjon.no
Telefon: 95 55 00 05

Aleksandra Grabovskaia

Revisormedarbeider

Statsautorisert rekneskapsfører

E-post: aleksandra@telerevisjon.no
Telefon: 90 29 28 50

Hildegunn Lien Kittelsaa

Revisormedarbeider

Statsautorisert rekneskapsfører

E-post: hildegunn@telerevisjon.no
Telefon: 91 68 89 63

Rachel Karlsen Sanden

Revisormedarbeider

E-post: rachel@telerevisjon.no
Telefon: 40 48 01 78

Kjersti Aase

Revisormedarbeider

E-post: kjersti@telerevisjon.no
Telefon: 95 87 81 89

Knut Theodor Haugen

Revisormedarbeider

E-post: knut.th@telerevisjon.no
Telefon: 46 28 01 00

d Karriere d

Bli ein del av teamet vårt!

Hos Telerevisjon AS er me alltid på utkikk etter talentfulle individ som deler lidenskapen vår for revisjon, økonomi, og rådgiving.

Kvifor Telerevisjon AS?
Arbeid i Telerevisjon AS er meir enn berre ein jobb. Det er eit høve til å veksa i eit fagmiljø som verdset kompetanse og personleg utvikling. Med oss vil du:

  • Arbeid i eit inkluderande miljø med ein flat struktur som fremjar open kommunikasjon og samarbeid.
  • Få moglegheiter for fagleg utvikling gjennom kurs, sertifiseringar og medlemskapar i relevante fagorganisasjonar.
  • Delta i spennande prosjekt saman med samarbeidspartnarane våre og innanfor dei strategiske alliansane våre.

Interessert?
Me ønskjer å høyra frå deg! Anten du er ein erfaren profesjonell eller nyleg utdanna med ei brennande interesse for revisjon og økonomi, inviterer me deg til å ta del i suksess­historia vår. For ein uforpliktande samtale om kva me kan tilby deg, send oss ein e-post eller ring. La oss saman utforska korleis du kan bidra til vår og dine eigne ambisjonar.

d Om oss d

Telerevisjon vart starta som eit personleg selskap av Kristian Espeland i 1995

Selskapet vart gjort om til AS i 2006. Det er no seks tilsette i bedrifta. Dei tilsette har alle lang erfaring blant anna innan revisjon, økonomi og rekneskap. Telerevisjon AS legg vekt på kompetanse og fagleg utvikling. Vi er medlem av Den Norske Revisorforening.

Vår verksemd er revisjon, attestasjonsoppdrag og rådgjeving for små og mellomstore bedrifter frå alle bransjar. Telerevisjon AS har saman med to andre revisjonsfirma i Oslo, statsautorisert revisor John Asle Johnsen AS og Atris AS, stifta eit nytt selskap, Certus Revisjon AS.

Certus Revisjon AS si verksemd skal blant anna vere rådgjeving innan økonomi, rekneskap, skatt og internasjonal nettverks kontakt. Selskapet er medlem i MSI Global Alliance, som er eit internasjonalt nettverk av uavhengige revisjons- og advokatfirma.

Om du er interessert i å høyre kva vi kan gjera for deg, er det berre å sende oss ein e-post eller ringe for ei uforpliktande samtale.