Ansatte

Telerevisjon AS
Org nr: 990 174 873
Bankgiro: 1594.41.50665 DnB
Foretaksregisteret: NO 990 174 873 MVA
Godkjent revisjonsselskap
Autorisert Regnskapsførerselskap
Medlem av:

Kristian Espeland

Styreleiar, Dagleg leiar

Statsautorisert revisor
Autorisert rekneskapsførar
MBA (Master of Business Administration)
Lang yrkeserfaring ifrå leiing i små og mellomstore bedrifter, og 7 års erfaring som revisormedarbeidar i Ernst & Young.
Tilsett frå 1995.

kristian@telerevisjon.no90 87 76 04

Glenn Arild Haugen

Styremedlem

Statsautorisert revisor
Autorisert rekneskapsførar
Tidlegare yrkeserfaring blant anna som rekneskapsførar.
Tilsett i 2002.

glenn@telerevisjon.no95 55 00 05

Hanna Merete Karlsson

Statsautorisert revisor
Tidlegare yrkeserfaring fra service, handel og ledelse.
Tilsett i 2015.

hanna@telerevisjon.no92 47 83 44

Rachel Karlsen Sanden

Tilsett i 2021.

rachel@telerevisjon.no40 48 01 78

Kjersti Aase

Tilsett i 2021.

kjersti@telerevisjon.no95 87 81 89

Aleksandra Grabovskaia

Tilsett i 2021.

aleksandra@telerevisjon.no90 29 28 50
© Telerevisjon AS
Utviklet av: