Avdelingar

Telerevisjon AS
Org nr: 990 174 873
Bankgiro: 1594.41.50665 DnB
Foretaksregisteret: NO 990 174 873 MVA
Godkjent revisjonsselskap
Autorisert Regnskapsførerselskap
Medlem av:

Hovedkontoret Seljord

Telerevisjon AS
Steinsrudvegen 1, 3840 Seljord
Etablert i 1995
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no
Kontoret er normalt bemanna måndag – fredag frå kl 0800 - 1600

Oslokontor

Engebrets vei 3, 0275 Oslo
Etablert i 2007
Kontakt: Kristian Espeland
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no
Kontoret er normalt bemanna måndag – fredag

Rjukankontor

Sam Eydes gate 93B, 3660 Rjukan
Etablert i 2003
Kontakt: Kristian Espeland
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no

© Telerevisjon AS
Utviklet av: