logo
Telerevisjon AS
Steinsrudvegen 1
3840 Seljord
Postadresse:
Postboks 119
3835 Seljord
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no

Avdeling Rjukan
Sam Eydes gate 93B
3660 Rjukan
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no

Avdeling Oslo
Engebrets vei 3
0275 Oslo
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no

Bankgiro: 1594.41.50665 DnB
Foretaksregisteret: NO 990 174 873 MVA

Godkjent revisjonsselskap
Autorisert Regnskapsførerselskap

Kristian Espeland, Styreleiar, Dagleg leiar.
Statsautorisert revisor
Autorisert rekneskapsførar
MBA (Master of Business Administration)
Lang yrkeserfaring ifrå leiing i små og mellomstore bedrifter, og 7 års erfaring som revisormedarbeidar i Ernst & Young.
Tilsett frå 1995.
Mob: 90 87 76 04         
E-post:  kristian@telerevisjon.no

 

 

Glenn Arild Haugen, Styremedlem.
Statsautorisert revisor
Autorisert rekneskapsførar
Tidlegare yrkeserfaring blant anna som rekneskapsførar.
Tilsett i 2002.
Mob: 95 55 00 05        
E-post: glenn@telerevisjon.no

 

 

Hanna Merete Karlsson
Statsautorisert revisor
Tidlegare yrkeserfaring fra service, handel og ledelse.
Tilsett i 2015.
Mob: 92 47 83 44
E-post: hanna@telerevisjon.no

 

 

Thor Arthur Sandneseng
Statsautorisert Revisor
Autorisert regnskapsfører
Utdannet revisor fra NTNU Trondheim.
Har jobbet som kontroller for en av datterselskapene til Posten Norge.
De siste 10 årene har jeg jobbet i ulike selskaper i Wilh. Wilhelmsen gruppen som Financial Manager og Senior Accounting Supervisor for Wilh. Wilhelmsen ASA.
Ansatt i Telerevisjon AS fra 2018.
Mob: 90 17 89 76        
E-post: thor@telerevisjon.no