logo
Telerevisjon AS
Steinsrudvegen 1
3840 Seljord
Postadresse:
Postboks 119
3835 Seljord
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no

Avdeling Rjukan
Sam Eydes gate 93B
3660 Rjukan
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no

Avdeling Oslo
Engebrets vei 3
0275 Oslo
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no

Bankgiro: 1594.41.50665 DnB
Foretaksregisteret: NO 990 174 873 MVA

Godkjent revisjonsselskap
Autorisert Regnskapsførerselskap

Hovedkontoret i Seljord:
Telerevisjon AS
Steinsrudvegen 1
3840 Seljord
Postadresse:
Postboks 119
3835 Seljord
Etablert i 1995
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no
Kontoret er normalt bemanna måndag – fredag frå kl 0800 - 1600

 

Oslokontor:
Engebrets vei 3
0275 Oslo
Etablert i 2007
Kontakt: Kristian Espeland
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no
Kontoret er normalt bemanna måndag – fredag

 

Rjukankontor:
Sam Eydes gate 93B
3660 Rjukan
Etablert i 2003
Kontakt: Kristian Espeland
Telefon: 24 20 12 00
E-post: post@telerevisjon.no